Stavebno-obchodná spoločnosť MatiStav s.r.o.

Naša spoločnosť sa venuje realizácii stavieb, rekonštrukcií a opráv rodinných domov, menších polyfunkčných objektov a nadstavieb bytových domov. Bola založená v máji 2002. Praktické skúsenosti má však manažment i pracovníci z realizácií stavieb v spoločnosti Barton design, s.r.o. od roku 1997 (preukázateľné podklady sú dostupné v sídle uvedených spoločností).

Predmetom činnosti spoločnosti MatiStav s.r.o. je:

 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • inžinierska činnosť
 • obstarávateľská činnosť v stavebníctve
 • tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Činnosť spoločnosti je tak zameraná predovšetkým na stavebnú činnosť a s ňou súvisiace úkony - výstavbu rodinných domov, event. iných objektov - hrubých stavieb, holodomov alebo stavieb na kľúč, rekonštrukcií stavieb. Územný záber je od Stupavy cez Záhorskú Bystricu, Bratislavu (Lamač, Koliba, Líščie údolie, Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Jarovce a iné lokality hl. m. SR), Chorvátsky Grob, Čiernu Vodu, Dunajskú Lužnú, Alžbetin Dvor, Novú Dedinku. Ročný objem práce predstavuje 30 - 35 rozostavaných stavieb rodinných domov + drobné rekonštrukcie. Doterajšia prestavanosť ročne 2 - 3 mil. €.

Prieskumy, štatistika, a najmä naše vlastné skúsenosti ako užívateľov bytov jasne hovoria - údržba a obnova bytového domu sa stáva nevyhnutnosťou.
Preto MatiStav s.r.o. ako záujemca o nadstavby predkladá t. č. v Bratislave i v Senci, štandardný návrh realizácie nadstavby mezonetových bytových jednotiek, na základe skúseností z realizácie nadstavby bytových domov v uplynulých 10 rokoch:

 • prvú nadstavbu bytov spoločnosť zrealizovala so svojím manažmentom ako spolupracujúci partner BarTon design, s.r.o. v roku 2005-2006, a to na Tomanovej ul. 76, 78, 80 v Bratislave - Vajnoroch, vrátane zateplenia a zabezpečenia právneho servisu predaja bytov.
 • druhú nadstavbu bytov spoločnosť zrealizovala v rokoch 2007 - 2008 v Senci na Svätoplukovej ul. 39 - 49, vrátane zateplenia a zabezpečenia právneho servisu predaja bytov.
 • tretiu nadstavbu bytov s výťahom spoločnosť MatiStav s.r.o. zrealizovalav rokoch 2008 - 2009 na bytovom dome na Inoveckej ulici 14, 16, 18 v Senci.
 • štvrtú nadstavbu spoločnosť MatiStav s.r.o. zrealizovala v rokoch 2009 - 2010 na bytovom dome na Považskej ulici 10 - 14 v Senci.

Štruktúra personálneho obsadenia v MatiStav s.r.o. a dcérskej spoločnosti MatiStav PLUS, s.r.o.:

6 - techicko hospodárskych pracovníkov (riadiaci pracovník, vedúci TZB, dispečing, logistika, rozpočtové, právne odd.)
51 zamestnancov - v profesiách murár (3), robotník (19), inštalatér vodoinštalačných a kúrenárskych prác (5), vodič nákladných vozidiel (4), pomocný robotník (15), upratovčky (2), pracovníci - robotníci na dohodu (3); školíme z ich radov pracovníkov oprávnených na lešenárske i viazačské práce a iné.

Cca do 60 spolupracujúcich prevažne zmluvne viazaných živnostníkov vrátane učilíšť (zemné práce, sadrokartóny, omietky, lešenárske práce...), čím poskytujeme pracovné možnosti ďalším cca 180-im pracovníkom.